PENGECUALIAN DUTI STEM PEMBELIAN RUMAH

Mulai 1 Januari 2017, Rumah Pertama Bernilai Bawah 300k Dikecualikan Duti Stem 
Tahukah anda, mulai 1 Januari 2017, untuk pembelian rumah pertama yang bernilai RM300k ke bawah, anda akan dikecualikan daripada bayaran duti setem pindah milik dan duti stem dokumen utama pinjaman.
Manakala untuk hartanah yang bernilai RM301K hingga RM500K pula, anda layak mendapat peremitan (diskaun) sebanyak RM5,000 daripada jumlah amaun sebenar duti setem pindah milik yang akan dikenakan, dan peremitan sebanyak RM1,500 daripada jumlah amaun sebenar duti setem dokumen utama pinjaman yang akan dikenakan.

Formula adalah seperti di bawah:

RM 100,000 pertama: RM 01%
RM 100,001 hingga 500,000: RM 02%
RM 500,001 dan selebihnya: RM 03%
Misalnya:
1. Nilaian rumah: RM500k
Duti setem pindah milik sebenar: RM9000
Peremitan duti setem pindah milik : RM5000.
RM9000 – RM5000 = RM4000.
Maka, duti setem yang perlu di bayar hanyalah: RM4000 sahaja.

Untuk makluman, cukai (duti stem) yang dikenakan adalah berdasarkan kepada nilai pasaran harta kediaman berkenaan
2. Jumlah pinjaman: RM450k
Duti setem dokumen utama pinjaman: RM2250
Peremitan duti setem dokumen utama pinjaman: RM1500
RM2250 – RM1500 = RM750.
Maka, duti setem yang perlu di bayar hanyalah : RM750 SAHAJA.
Untuk mengira duti stem yang dikenakan bagi pembelian hartanah sila klik link di bawah
Untuk mencari rumah idaman anda klik link di bawah